FIPROT -F-1

Folijarno sredstvo protiv suše i negorivosti niskog rastinja, trave, zimzelenog lišća, živice i šume, namenjeno za profesionalnu upotrebu

Spada u grupu posebnih neorganskih, prostih, azotnih đubriva sa oznakom 1500  5%MgO ME sa sekundarnim elementima i mikroelementima. Posebno efikasno u polusušnom i sušnom period vegetacije biljaka. Poboljšava oplodnju, nalivanje zrna i povećava prinose.

NAČIN UPOTREBE: 

Prska se standardnim prskalicama, folijarno. Odnos koncentrata Fiprot-F-1 je 1:150 delova vode. U standardnoj kombinaciji koncentrat se sipa u količini od 2,5 kg po jednom hektaru. Može se koristiti 1-3 puta tokom vegetacije, u intervalima od najmanje 14 dana. 

U slučaju kontakta sa očima: pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Ukoliko dođe do iritacije konsultovati se sa lekarom. U slučaju gutanja: usta isprati vodom. Ne izazivati povraćanje, osim u slučaju kada je to naloženo od strane lekara. Ne stavljati ništa u usta osobi koja je bez svesti. Skladištiti u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u dobro provetrenoj prostoriji.

Sastav:

Azot, magnezijum oksid. Proizvod se dobija od prirodnih elemenata i jedinjenja posebnim tehnološkim putem. Sadrži mikro i makroelemente. 

Opis:

Proizvod FIPROT-F 1  je koncentrat protiv suše, koji se može  koristiti folijarno na svim zelenim kulturama /šume, nisko rastinje,trave/. Posebno efikasno

funkcioniše u polusušnom i sušnom periodu vegetacije biljaka. 

FIPROT-F1,  se dobija  tehnološkim postupkom tako što se u određenim inox posudama obavlja proces. U reaktorima sa cevnim izmenjivačima na pojedinim tačkama se ostvaruje različite hemijske procese / pritisak, temperatura, vakum, el.magnetna polja, visoki naponi sa malom strujom/ kroz cevi prolazi morska voda ,uz dodavanje pojedinih elemenata,spojeva,otopina. Nakon toga izvrši se prodhlađivanje supstance u azotu. Posle estrahovanja smesi  se dodaje namagnetisana voda koja je prošla kroz magnetno polje sa dipolarnim i unipolarnim magnetima.

Kada su dobijeni svi potrebni elementi,spojevi u otopini / N ,MgO,SiO2,ZnO,FeO / unosi se u mikser /definisanim brojem obrtaja i temperaturom / svi potrebni sastojci.Na kraju umešavaju se i mikroelementi / Fe,Zn,Cu / u helatnom obliku. Gotova smeša se pretače u drugu posudu sa ambijentalnom temperaturom. Nakon toga proizvod ide na punjenje u odgovarajuću ambalažu.

Tretira se folijarno sa standardnim prskalicama. Odnos koncentrata FIPROT-F1 je  1: 150 delova vode. U standardnoj kombinaciji koncentrat se sipa  2, 5kg po jednom hektaru.

Može  se koristiti 1 do 3 puta tokom vegetacije

 

Sigurnosne mere pri upotrebi: 

  • nije toksično, sto znači nije štetno za ljude floru i faunu.
  • delovi tela na koje se eventualno razlije tečnost oprati sa običnom vodom kao i posude u kojima je bilo ovo sredstvo.  
blank

Osobine naših proizvoda

Ekološki

Bezbedni

Pouzdani

KONTAKTIRAJTE ECO PATENTS

Započnimo saradnju

Ukoliko ste zainteresovani za naše proizvode budite slobodni da nas kontaktirate.

KONTAKT